PERSONDATA

Jeg er bekendt med den nye persondataforordning (GDPR), der trådte i kraft d. 25. maj 2018. Alle dine oplysninger bliver behandlet med fortrolighed og respekt, hvilket betyder, at de oplysninger, du giver mig i forbindelse med MCT-sessions, bliver opbevaret i et sikret, aflåst skab. Jeg registrerer ikke dit CPR-nummer, og hvis du kun har kontakt med mig via e-mail, videregives din e-mailadresse aldrig til tredjepart.