MENTALT UNDERSKUD

Tænker du for meget?

Langt de fleste af os kan have bekymringer og opleve, at vi grubler over noget. I perioder. Men for nogle mennesker tager disse negative tankeprocesser overhånd. Det kaldes overtænkning, og det medfører ofte manglende koncentration, nedsat energi, lavt selvværd, lav eller ingen handlekraft og problemer med at sove. Alt sammen fører det til psykisk mistrivsel og manglende mentalt overskud.


I et metakognitivt terapiforløb hos mig lærer du at minimere den tid, du bruger på bekymringer og grublerier. Jeg lærer dig at udvikle mental fleksibilitet, og du får et indgående kendskab til, hvordan din egen opmærksomhed fungerer i forhold til at skabe større tillid til dig selv, øge din koncentration, forbedre din søvn og opnå et større mentalt overskud.