SOCIAL ANGST

– bekymrer du dig meget om, hvad andre tænker om dig?

Social angst er forbundet med frygten for at fejle. Den bunder i negative antagelser om, at du ikke evner at indgå i værdifulde relationer med andre mennesker. Hvis du lider af social angst, er du bange for at fremstå underlig eller opføre dig pinligt. Det er ligefrem en katastrofe at blive kritiseret. Disse bekymringer, der hele tiden cirkler omkring, hvad andre tænker om dig, medfører et meget højt selvfokus, som hæmmer dig i dit samspil med andre. Du vil ofte udvikle en sikkerhedsadfærd, der hjælper dig med at undgå de situationer, der føles ubehagelige: Fx sociale sammenkomster, at tale i en større forsamling, at holde øjenkontakt etc. Kort sagt alt, der kan bringe dig i centrum. Social angst vil derfor ofte have stor indflydelse på både dit privatliv og dit arbejdsliv og kan i værste fald medføre ensomhed og social isolation.


I et metakognitivt forløb hos mig belyser vi sammen, hvilke uhensigtsmæssige tankemønstre og handlinger der vedligeholder din sociale angst. Du lærer at relatere til dine tanker på en ny måde, og du får konkrete redskaber, som vil frigøre dig fra din sociale angst.